Kontakt

Tide Garnow

Skrivverkstan drivs av mig, Tide Garnow, som har många års erfarenhet av skrivande och textbearbetning. Förutom nära samarbeten med etablerade författare har jag också publicerat egna texter i olika format. Jag har även lång erfarenhet av att inom kommunal, regional och privat hälso- och sjukvård arbeta som dokumentationsansvarig, handledare och systemadministratör. 

Kanske behöver er enhet handledning kring grupp- och vårdprocesser? Som specialistutbildad sjuksköterska och universitetsadjunkt är jag väl insatt och kan ge er handfast och pedagogisk vägledningAtt vara delaktig i den kreativa utvecklingsprocessen är något jag verkligen brinner för. 

Jag kan även hjälpa dig med det där skavet och få dig att vara normkreativ i arbetet för ökad jämlikhet. Genom föreläsningar och workshops i normkritik kan vi tillsammans utvecklas till att bli mer medvetna och inkluderande. Jag har ämneskunskap inom vitt skilda områden: från socialantroplogi och sociologi, via filosofi och pedagogik, till omvårdnad och genusvetenskap. 

Hör av dig för att bolla dina idéer med mig!